Logo MCFR
ГоловнаФорум

RE: Cпеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум)

254848

11.02.2015

16:17

Доброго дня! проясніть мене , хто знає - Яким нормативним документом визначається проведення спеціального навчання з питань пожежної безпеки, хто має проводити це навчання, а також хто проходити?

Микола Федоренко

11.02.2015

21:43

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI:
• частина 8 статті 20: В обов’язки суб’єктів господарювання входить здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки;
• частина 5 статті 40: Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки. Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

254848

12.02.2015

16:00

Відповідь користувачу Микола Федоренко на повідомлення #164811

Дякую за відповідь) Скажіть, а хто має право проводити це спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум)?

Микола Федоренко

12.02.2015

19:11

Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки на підприємстві покладається на його керівника, а в структурних підрозділах (цех, дільниця, лабораторія, майстерня тощо) - на керівника відповідного підрозділу. Заняття, як правило, здійснюються груповим методом, з урахуванням фаху працівників. Для їх проведення адміністрація може запрошувати (на договірній основі) фахівців з інших підприємств, установ та організацій, які мають відповідні знання з питань, що вивчаються. Працівники підприємств, де відсутня можливість проведення занять з пожежно-технічного мінімуму, можуть проходити їх на інших споріднених за технологією підприємствах, де є необхідні для цього умови та фахівці (на договірних умовах). Спеціальне навчання з пожежно-технічного мінімуму може також проводитися в навчальних закладах, підприємствах та організаціях, які мають необхідну матеріальну базу та фахівців на проведення цих занять за відповідними програмами, які погоджуються з центральним органом державного пожежного нагляду. У таких випадках результати спеціального навчання фіксуються на підприємстві (у навчальному закладі), де воно проводилося (п.1.4, п.3.6, п.3.7 Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджено наказом МНС України від 29.09.2003 № 368 - хоча і втратило чинність це положення, але ними можна користуватися за відсутності нового).

Слава

03.04.2015

08:07

При яких умовах можна проводити пожежно-технічний мінімум на своєму підприємстві для працівників на роботах з підвищеною пожежною небезпекою без залучення спеціалізованих навчальних закладів.
Розробити програму навчання і погодити з органами державного пожежного нагляду – це зрозуміло. А ось комісія по перевірці знань та викладачі повинні, я так розумію, пройти навчання в спеціалізованих навчальних закладах? І не потрібно наприклад електрогазозварників відправляти в спеціалізований навчальний заклад (який має ліцензію). Чи всіх працівників що залучені на роботах з підвищеною пожежною небезпекою тільки в спеціалізованих навчальних закладах?

Микола Федоренко

03.04.2015

11:31

Відповідно до Переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 725, навчання не передбачає необхідність отримання документу дозвільного характеру. Тобто, навчання з пожежної безпеки може проводитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства як документу, яким суб'єкт господарювання повідомляє державного адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства.
Відповідно до частина 13 статті 67 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки (Державна служба України з надзвичайних ситуацій) проводить реєстрацію Декларацій відповідності об'єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
P.S. Аналогічна вимога щодо організації проведення навчання з питань охорони праці у системі Держгірпромнагляду: відповідно до п.8 додатку 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, «навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання» входить до «Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Микола

27.04.2015

16:37

Крім скасованого Типового положення, чи є десь визначення що таке "роботи з підвищеною пожежною небезпекою"? Кого можна віднести до осіб, що виконують РППН?

Микола Федоренко

27.04.2015

18:34

«Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки» (частина 5 статті 40 Кодекс Цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI). «Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного виконання роботи) пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум)» (п.15 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417).
Нажаль, чинного переліку робіт, пов'язаних з підвищеною пожежною небезпекою, поки не існує (у зв’язку з втратою чинності п.3.1Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України). Існує Перелік робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-8.24-05), де визначено наступні види робіт:
• п.11. Роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням вибухонебезпечних виробництв, цехів, дільниць, об'єктів, засобів пожежної сигналізації та систем автоматичного пожежогасіння. Пожежно-технічне обстеження будинків та висотних споруд. Виїзд особового складу підрозділів пожежної охорони по тривозі.
• п.68. Аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж
• п.124. Роботи по ліквідації лісових пожеж.
• п.131. Пожежно-технічне обстеження об'єктів з підвищеною пожежною, вибуховою та радіаційною небезпекою.
• п.132. Робота у випробувальних пожежних лабораторіях, на пожежних полігонах, на смугах психологічної підготовки пожежних та в теплодимокамерах.
• п.133. Робота особового складу пожежних підрозділів на колінчатих підіймачах та на автомеханічних драбинах.
• п.134. Виконання робіт на пожежах по знеструмленню електричних мереж, перекриттю заслінок на нафтогазопроводах, в резервуарних парках автобаз.
• п.135. Гасіння пожеж в трюмах морських та річкових суден.
Слід зазначити, що замість ОНТП 24-86 сьогодні діють НАПБ Б.03.002-2007 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою».

Игорь

07.09.2015

11:39

вибачайте. може я тупий.. але я не бачу логічного звязку між отриманням "Декларації відповідності об'єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки" і проведенням навчання с пожежної безпеки на підприємстві..
--
тому питання більше точніше.. Комісія з перевірки знань підприємства повинна мати посвідчення с проходження навчання з пожежної безпеки? в Типовому положені інфи 0.. Преподи казали, що треба..По частині форумів пишуть теж саме..
--

Ольга

07.09.2015

14:55

Игорь, Бо преподи хотять отримувати зарплату від учбового закладу, де працюють.

Служба охорони праці

03.04.2017

15:01

Модератори:


Зараз на форумі

Активні користувачі (за останні 3 хвилини): немає.

Модераторів: немає.

Останній зареєстрований:

Усього зараз відвідувачів на форумі: , з них прихованих:

Найбільше відвідувань було зафіксовано : відвідувачів

Тільки зареєстровані користувачі можуть відповідати
на повідомлення в цьому розділі.

Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся

ЖУРНАЛИ
 

Профайл Особистий
кабінет