Logo MCFR
ГоловнаФорум

Різне

Иван

28.11.2015

10:46

1 Каким нормативным документом нужно руководствоваться при изготовлении пожарного щита (размеры)?

2 На основании какого документа нужно создавать ПТК на предприятии? В настоящее время действительный Н А К А З от 20.05.2009 N 347 "Об утверждении Типового положения о пожарно-технической комиссии", основанный на недействительном Законе Украины о пожарной безопасности. В ППБУ от 2015г. о ПТК нет.

3 Помогите разобраться с порядком прохождением должностными лицами обучения и проверки знаний по вопросам пожарной безопасности, а также проведения с рабочими противожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму с назначением ответственных за их проведение.
Наказом МВСУ від 29.09.2014 № 1005 визнано таким, що втратив чинність наказ МУ МНС від 29.09.2003 № 368 "Про затвердження Переліку посад, при призначенні на які особи зобовязані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України", зареєстрований в Мінюст 11.12.2003 № 1147/8468.
В отмененном документе были перечислены должностные лица и пожароопасные профессии, было понятно кого обучать, а сейчас как определить кто относится к пожароопасным профессиям и должностям? И если в отмененном документе было четко указано, что обучение проводит только специалист имеющий пожарно-техническое образование и стаж 5 лет, то теперь я понимаю, что на предприятии сами можем обучать рабочих, по пожарно-техническомуму минимуму?
Чем теперь регламентируется периодичность и виды инструктажей по пожарной безопасности? Виды инструктажей пропали.

4 Какое расстояние должно быть между баллонами с ацетиленом и кислородом при проведении огневых работ?

5 По какому нормативному документу разрабатываются и пересматриваются инструкции по пожарной безопасности.

6 Подскажите обязательно списывать огнетушители после 10 лет эксплуатации?

7 По Вашему мнению, является обязательным организовывать ДПД на предприятии? Стаття 63 Кодексу цивільного захисту
1. У суб’єктів господарювання, населених пунктах для здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння органи місцевого самоврядування за рішенням територіальних громад, а такожкерівники суб’єктів господарювання можуть утворювати пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони.

8 Помогите разобраться с порядоком уборки горючей пыли и отходов, хранения промасленной спецодежды и ветоши, очистки элементов вентиляционных системы от горючих отложений, порядком использования бытовых нагревательных приборов.


Микола Федоренко

29.11.2015

16:34

1. Загальні вимоги щодо розміщення та експлуатації протипожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння визначає підрозділ 3 «Протипожежна техніка. Первинні засоби пожежогасіння» розділу V Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, далі – Правила № 1417). Вимоги щодо розміщення та експлуатації протипожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння на об'єктах зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів визначає розділ XI, додаток 2 «Пам’ятка щодо оснащення об'єктів первинними засобами пожежогасіння» та «Пам'ятка щодо оснащення основних зовнішніх технологічних споруд та виробничих дільниць вогнегасниками та пожежним інвентарем» Правил пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 24.12.2008 № 658 (далі – Правила № 658). «Орієнтовний перелік робіт (професій), що пов'язані з підвищеною пожежною небезпекою і при прийманні на які особи повинні проходити спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум, а також щорічну перевірку знань нормативних актів з пожежної безпеки» визначає додаток 1 Правил № 658. Наприклад, відповідно до п.5 розділу VІІІ Правил № 658 виконавці вогневих робіт зобов'язані мати, в тому числі посвідчення про проходження спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) з відміткою щорічної перевірки знань. Див. також підрозділ 3 «Розроблення інструкцій про заходи пожежної безпеки і планів евакуювання під час пожежі», підрозділ 4 «Навчання заходам пожежної безпеки, наочна агітація» та підрозділ 5 «Створення протипожежних формувань» розділу ІІ Правил № 658. Ці вимоги можна взяти за основу. Вимоги щодо безпечної експлуатації вогнегасників,у тому числі їх утилізації, див. ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги». Конкретні розміри пожежного щита нормативні документи не визначають, комплектація щитів залежить від видів об’єктів та їх розміри повинні дозволяти розміщення передбачених засобів первинного пожежогасіння (п.2.5.5 ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание». Існуючі навісні пожежні щити випускаються розмірами від ШПК-310н - 540 х 650 х 230 мм до ШПК-320-12 - 700 х 1300 х 300 мм.
2. Балони з киснем та балони з горючим газом не повинні зберігатися разом (наприклад, частина 5 п.9.3 розділу VI Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417). Дозволяється доставка разом кисневого балону разом з балоном з горючим газом до робочого місця на спеціальному ручному візку. Під час виконання робіт на зварювальному посту одночасно не повинно бути більше двох балонів (з киснем та з горючим газом). Газоелектричне різання металів необхідно виконувати з дотриманням таких відстаней: 10 м - від групи балонів (більше двох), призначених для проведення робіт з різання металів; 5 м - від окремих балонів з киснем та горючими газами (п.2.2.8, п.2.33, п.3.9 розділу V Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966, НПАОП 0.00-1.71-13). Правила не визначають відстань між кисневим балоном та балоном з горючим газом під час проведення робіт, тобто допускають їх знаходження поруч (як правило, вертикально).
3. Інструкція з пожежної безпеки повинна визначати порядок прибирання горючого пилу та відходів, зберігання промасленого спецодягу та шмаття, очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладень. Вимоги безпеки під час очищення повітроводів вентиляційних систем визначає розділ VIII Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах ( НПАОП 0.00-1.27-09). За результатами очищення вентиляційних систем оформлюється Акт-приймання в експлуатацію системи вентиляції після очищення Акт за формою додатку 5 НПАОП 0.00-1.27-09. Не допускається видаляти горючий пил з поверхні повітроводів за допомогою стиснутого повітря або іншими способами, що може призвести до утворення вибухонебезпечної пило-повітряної суміші, а також вогневим методом (випалюванням).


Ольга

21.12.2015

15:49

Микола Федоренко, Микола Дмитрович! Скажіть будь ласка, чи можна вважати технічні засоби протипожежного захисту (окрім вогнегасників) невід'ємною частиною приміщення?
Якщо так, то в якому нормативному документі це можна прочитати?
Дякую

Микола Федоренко

21.12.2015

20:37

Технічні засоби протипожежного захисту відносяться до інженерних мереж, якими забезпечуються приміщення будівель та споруд для виконання певних функцій (у даному випадку протипожежного захисту). Технічний засіб пожежогасіння - одиниця протипожежної техніки, призначена для зберігання та застосовування вогнегасної речовини (п.4.4.3 ДСТУ 2272:2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять»). Протипожежна техніка - технічні засоби, призначені для запобігання, локалізування та ліквідування пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від діяння небезпечних чинників пожежі, провадження пожежно-рятувальних робіт (п.4.4.2 ДСТУ 2272:2006).

Иван

07.01.2016

19:28

Допоможіть знайти:

1. Образец заполнения АКТ Пожежно-технічної комісії
2. Порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі.

3. Порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.
4. Образец журнала проверок противогазов.

Ольга

29.01.2016

15:03

Яка періодичність проведення повторних інструктажів з пожежної безпеки? В нових правилах такої інформації немає...

Вікторія

30.01.2016

07:32

п.11 "Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях", затв. Постановою КМУ від 26.06.13р. №444:
"... Інструктаж та перевірка знань проводяться у порядку, визначеному підприємством.... ". Отже, Ви можете своїм наказом встановити періодичність проведення повторних інструктажів, наприклад , раз у місяць раз у квартал чи раз на рік, в залежності від специфіки виробництва і наявності робіт з підвищеною пожежною небезпекою на підприємстві.

Ольга

01.02.2016

13:35

Вікторія, Дякую, Вікторія! Але якщо дочитати цей пункт до кінці, то керівник при складанні даного наказу повинен спиратись на нормативні документи. Які???

Микола Федоренко

01.02.2016

14:36

Наприклад, "інструктаж - доведення до працівників змісту основних вимог щодо організації безпечної роботи і правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, аналіз допущених чи можливих помилок на робочих місцях осіб, яких інструктують, поглиблення знань і навичок безпечного виконання робіт та знань правил пожежної безпеки" (п.3.1 розділу ІІІ Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91).

Олена

08.02.2016

15:50

відповідальним за протипожежний стан повинна бути одна особа, чи можуть бути начальник кожного підрозділу???

Модератори:


Зараз на форумі

Активні користувачі (за останні 3 хвилини): немає.

Модераторів: немає.

Останній зареєстрований:

Усього зараз відвідувачів на форумі: , з них прихованих:

Найбільше відвідувань було зафіксовано : відвідувачів

Тільки зареєстровані користувачі можуть відповідати
на повідомлення в цьому розділі.

Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся

ЖУРНАЛИ
 

Профайл Особистий
кабінет