Logo MCFR
ГоловнаФорум

Різне

Петро

08.09.2016

17:29

Ребята, Вы как здравствуйте. Всем надо документ и именно по его вопросу. Читайте литературу (правда с двояким ее толкованием можно не так понять).
Открывайте Правила пожарной безопасности в Украине и начинаете читать глава II, п.2: "Руководитель предприятия должен определить обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности................................."

И почему Вы решили, что именно главный инженер должен отвечать за ПБ. Руководитель предприятия: 1) должен назначить ответственное лицо, 2) отправить его на обучение по ПТМ, 3) после обучения ответственное лицо должно приступить к выполнению этих обязанностей.

Как правило, ответственным за ПБ назначают руководителей структурных подразделений или отдельных объектов, в зависимости от территориального расположения объекта.

Лариса

09.10.2016

21:30

Як зрозуміти на Вашому сайті суміжні питання з пожежної безпеки та цивільного захисту як що до охорони праці не відносяться ці питання.

Микола Федоренко

10.10.2016

12:04

Безпека праці – захищеність трудової діяльності від перевищеного прийнятного ризику (п. 4.10 ДСТУ 2293:2014 «Охорона праці. Термін та визначення»). До понять безпеки праці (окрім «охорони праці») відносять «виробничу санітарію», «цивільну безпеку» («пожежну безпеку», «техногенну безпеку»), «безпеку руху».

Лариса

22.10.2016

19:31

Образец заполнения АКТА Пожежно-технічної комісії

Лариса

27.10.2016

20:03

1) Чи відносяться до вибухопожежонебезпечних об'єктів : ємності зберігання кислоти, підвальні приміщення, технічні колодці? Яким нормативним документом потрібно керуватися?
2) Які чинні нормативно – правові акти , що включені до Державного реєстру НАПБ з питань пожежної безпеки та цивільного захисту (перелік)?
3) Дозволяється встановлювати для закриття евакуаційних дверей пружини або гумки? Яким нормативним документом потрібно керуватися?
4) Допоможіть розібратися з порядком і способом оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки?
5) Порядком відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі?

6) До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 х 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.
На пожежних щитах (стендах) повинні розміщуватися ті первинні засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватися в даному приміщенні, споруді, установці. Як зрозуміти ті первинні засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватися в даному приміщенні, споруді, установці якщо вони входять до комплекту засобів пожежогасіння?

7) Дозволяється проводити і поєднувати інструктажі з пожежної безпеки спільно з інструктажами з цивільного захисту в одному журналі? Яким нормативним документом потрібно керуватися?


8) Як проводитися випробування пожежної драбини і огородження на даху? Яким нормативним документом потрібно керуватися?

Дякую

Микола Федоренко

27.10.2016

22:10

1) Віднесення об’єктах до відповідної категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою».
2) Існує Держаний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, затверджений наказом МНС України від 10.10.2003 №388, у редакції 01.04.2014
Див. http://undicz.dsns.gov.ua/files/2016/8/30/Reestr_NAPB_01_07_2015.pdf
3) Вимоги пожежної безпеки до утримання евакуаційних шляхів визначають нормативні документи серії «ДБН В.2.2», а також ДСТУ EN 12635:2014 «Двері й ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Установлення та використання»
4) Див. Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.05.2009 № 338 (НПАБ А.01.003- 2009); ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування»; ДБН В.2.5-56-2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»
5) ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту», а також нормативні документи серії «ДБН В.2.2»; Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417; Інструкція про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд, затверджена наказом МНС України від 27.12.2006 №841
6) Первинні засоби пожежогасіння призначенні для ліквідації невеликих осередків загорань, а також гасіння пожеж у початковій стадії силами персоналу об’єкта до прибуття працівників пожежного підрозділу
7) Примірний перелік документів з питань цивільного захисту, визначених для розроблення та використання органами виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях, затверджений наказом МНС від 28.12.2010 № 96, серед Документів з питань цивільного захисту щодо забезпечення функціонування об’єктів суб’єкта господарювання передбачає наявність тільки Журналу вступного інструктажу з питань техногенної безпеки (п.71; додаток 3 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.08.2007 № 557), але не передбачає серед Документів з питань пожежної безпеки наявність Журналу інструктажів з питань пожежної безпеки (п.103 - п.108).
8) ДСТУ Б В.2.6-49:2008 «Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови». Для огорож дахів, призначених для нетривалого перебування людей, характеристичне значення горизонтального зосередженого навантаження на поручні перил слід приймати 0,3 кН (30 кгс) (у будь-якому місці по довжині поручня), якщо за будівельним завданням на підставі технологічних рішень не потрібне більше значення навантаження (п.6.11 ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Наван¬таження і впливи. Норми проектування»). Пожежні драбини: ДСТУ 3906-99 «Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови»; ДСТУ EN 14043:2014 «Устатковання висотне для використання пожежно-рятувальними службами. Сходи поворотні з комбінованими рухами. Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні характеристики та методи випробування»; ДСТУ EN 14044:2014 «Устатковання висотне для використання пожежно-рятувальними службами. Сходи поворотні з послідовними рухами. Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні характеристики та методи випробування».

Лариса

28.10.2016

19:33

Якщо особа пройшла навчання та перевірку знать з пожежно-технічного мінімуму але після цього не проходила перевірку знать продовж п’яти років вона повинна пройти знову навчання або достатньо буде перевірки знань з ПТМ. Дякую.

Микола Федоренко

28.10.2016

19:44

Існують наступні вимоги: «У разі переходу на інше підприємство чи переведення на іншу посаду у межах одного підприємства або у зв’язку з перервою в роботі електротехнічному працівнику, який успішно пройшов перевірку знань, рішенням комісії з перевірки знань може бути підтверджена та група з електробезпеки, яку він мав до зазначеного переходу або перерви в роботі» (п.2.16 розділу ІV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 13.02.2012 № 91).

Лариса

29.10.2016

07:38

Якщо ЗВАРЮВАЛЬНИК пройшов навчання та перевірку знать з ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО МІНІМУМУ але після цього не проходила перевірку знать продовж п’яти років вона повинна пройти знову навчання або достатньо буде перевірки знань з ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО МІНІМУМУ. Дякую.

Микола Федоренко

29.10.2016

11:44

«Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки» (частина 5 статті 40 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI). Тобто, мова йде про попереднє спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) робітників та тільки про їх періодичну перевірку знань. Посадові відповідальні особи повинні проходити періодичне 1 раз на три роки навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
Якщо зварник не пройшов перевірку знань з пожежно-технічного мінімуму, то такий зварник не повинен допускатися до зварювальних робіт в умовах підвищеної пожежної небезпеки, але може допускатися до зварювальних робіт в умовах без підвищеної небезпеки.

Модератори:


Зараз на форумі

Активні користувачі (за останні 3 хвилини): немає.

Модераторів: немає.

Останній зареєстрований:

Усього зараз відвідувачів на форумі: , з них прихованих:

Найбільше відвідувань було зафіксовано : відвідувачів

Тільки зареєстровані користувачі можуть відповідати
на повідомлення в цьому розділі.

Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся

ЖУРНАЛИ
 

Профайл Особистий
кабінет