Logo MCFR
ГоловнаФорум

Наряд - допуск на ведення вогневих робіт

Микола Федоренко

06.03.2017

13:01

Відповідь користувачу Максим на повідомлення #197740

Міжгалузевим нормативними документами, що визначають безпеку праці у замкнених просторах, є Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), вогневих робіт у замкнених просторах - Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 255 (НПАОП 00.0-5.12-01), а також Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417.

Ірина

06.03.2017

17:44

Шановний Микола - до ­чого тут вислів – “а­ також” це теж саме щ­о ”може буди”, ”може ­не бути”, або ”можлив­о“ Правила пожежної б­езпеки в Україні, зат­верджені наказом Міні­стерства внутрішніх с­прав України від 30.1­2.2014 № 1417.
Є чіткі інструкції з ­охорони праці:
- Типова інструкція з­ організації безпечно­го ведення газонебезп­ечних робіт (НПАОП 0.­00-5.11-85) – Охорона­ праці;
- Вогневих робіт у за­мкнених просторах - І­нструкція з організац­ії безпечного ведення­ вогневих робіт на вибухопожежонебезпечн­их та вибухонебезпечних­ об'єктах, затверджен­а наказом Міністерств­а праці та соціальної­ політики України від­ 05.06.2001 № 255 (НП­АОП 00.0-5.12-01). - ­Охорона праці. До реч­і треба не забути про­ п. 1.7. На кожному п­ідприємстві повинен б­ути розроблений перел­ік виробництв, цехів,­ відділень, дільниць,­ на яких вогневі робо­ти повинні проводитис­ь відповідно до вимог­ цієї Інструкції та в­имог інструкцій, які ­розробляються на підп­риємствах. Перелік та­ких об'єктів повинен ­бути узгоджений з ава­рійно-рятувальною слу­жбою (у разі її наявн­ості), службами охоро­ни праці і­ пожежної безпеки та ­затверджений наказом ­по підприємству. Тіль­ки знову питання хто ­ж повинен розробити ц­ей перелік виробництв­, цехів, відділень, д­ільниць, на яких вогн­еві роботи повинні пр­оводитись відповідно ­до вимог цієї Інструк­ції, бо як завжди всі­ тільки узгоджують, а­ забула є начальники ­дільниць.
Є чіткі інструкції з ­пожежної безпеки:
- Вимоги пожежної без­пеки під час проведен­ня вогневих, фарбувал­ьних та будівельно-мо­нтажних робіт Правила­ пожежної безпеки в У­країні, затверджені н­аказом Міністерства в­нутрішніх справ Украї­ни від 30.12.2014 № 1­417 – Пожежна безпека­.
Коли це всі вимоги зм­ішують в одну кучу­ виникають такі теми ­як: СУМІЖНІ ПИТАННЯ. ­Такі ж питання розгля­дають ОРГАНІЗАЦІЯ РОБ­ОТИ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПР­АЦІ В ТЕМІ: ДОЗВІЛ НА­ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБЄКТІВ­ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ­.
Давайте мух від котле­т окремо.

Служба охорони праці

07.03.2017

10:31

Ірина

07.03.2017

18:46

Надайте будь ласка заповнений навряд допуск на тимчасові вогневі роботи. Дякую.

Максим

29.04.2017

17:50

Подскажите на работы повышенной опасности (временные огневые работы), которые периодически повторяются и есть неотъемлемой частью тех.процесса надо выдавать наряд-допуск или нет? Если нет, то каким нормативным документом регламентировано? Спасибо.

Микола Федоренко

01.05.2017

11:46

Перелік робіт, що проводяться без оформлення наряду-допуску (відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285):
• газонебезпечні роботи, які періодично повторюються і виконуються в аналогічних умовах, як правило, постійним складом працівників (п.7.5 розділу VІІ);
• роботи з ремонту і огляду колодязів, видалення води і конденсату із газопроводів і конденсатозбірників (п.7.5 розділу VІІ);
• технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання без відключення газу, технічне обслуговування запірної арматури і компенсаторів, злив зрідженого вуглеводневого газу з залізничних цистерн і автомобільних цистерн для зрідженого вуглеводневого газу, наповнення зрідженим вуглеводневим газом резервуарів і балонів, роботи на газовикористовувальних установках, котлах і агрегатах (п.7.5 розділу VІІ);
• роботи з локалізації і ліквідації аварій (до усунення прямої загрози життю людей та пошкодженню матеріальних цінностей) (п.8.15 розділу VІІІ).

Ілона

20.05.2017

10:47

Чи потрібно видавати НАРЯД-ДОПУСК на виконання тимчасових вогневих робіт при роботі з болгаркою.

Микола Федоренко

22.05.2017

10:30

Вогневі роботи у вибухонебезпечних (пожеженебезпечних) повинні проводитися за нарядом-допуском (навіть з «болгаркою»). Як правило, вогневі роботи, які проводяться у визначених місцях їх постійного проведення, наряд-допуск не оформлюється, але більшість Правил пожежної безпеки вимагає проведення тимчасових вогневих робіт після оформлення наряду-допуску (наприклад, п.10.4 Правил пожежної безпеки для підприємств з переробки ефірно-олійної сировини, затверджених наказом МНС України від 10.04.2007 № 252/235).

Ілона

22.05.2017

21:05

А, якщо об’єкт не вибухонебезпечний (пожеженебезпечний) наряд-допуск потрібен чи ні (на «болгарку»).

Модератори:


Зараз на форумі

Активні користувачі (за останні 3 хвилини): немає.

Модераторів: немає.

Останній зареєстрований:

Усього зараз відвідувачів на форумі: , з них прихованих:

Найбільше відвідувань було зафіксовано : відвідувачів

Тільки зареєстровані користувачі можуть відповідати
на повідомлення в цьому розділі.

Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся

ЖУРНАЛИ
 

Профайл Особистий
кабінет