Logo MCFR
ГоловнаФорум

Чи нікого не смущає?

Liverpool

05.12.2013

08:30

[тему перенесено з іншого розділу]
Загальними вимогами стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затвердженими наказом МНС України від 25.01.2012 №67 (НПАОП 0.00-7.11-12)
Розділ ІII, п.1.1., абзац 5.
Конструкція та монтаж електричного устатковання повинні відповідати вимогам протипожежної безпеки, вибухобезпеки та захисту людей від нещасних випадків внаслідок контакту з ним.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0226-12;)

Микола Федоренко

08.12.2013

10:23

НПАОП 0.00-7.11-12 є зразком нормативно-правового акту з охорони праці європейського напрямку (див. Довідник спеціаліста з питань охорони праці, 2012, №4, с.13-19)

Koroleva

09.12.2013

15:08

Да. к сожалению, документ из серии "всё и ни о чём". Ни одной практической рекомендации. Действительно, что совершенно загальні вимоги.

Liverpool

09.12.2013

16:48

[Видалено автором]14

Liverpool

09.12.2013

16:50

Відповідь користувачу Микола Федоренко на повідомлення #5866

Микола Федоренко, експерт журналу писал(а):
НПАОП 0.00-7.11-12 є зразком нормативно-правового акту з охорони праці європейського напрямку (див. Довідник спеціаліста з питань охорони праці, 2012, №4, с.13-19)


Це сарказм??? На жаль, не маю журналів "Довідник сп. з оп" за 2012 р.

Микола Федоренко

10.12.2013

10:44

Тема на обговорення.
Міжнародне законодавство про охорону праці базується на Конвенціях та Рекомендаціях, які мітять здебільшого загально-організаційні вимоги, орієнтовані на різні сфери господарювання та виробничі ризики, поруч з якими використовують галузеві стандарти, що по суті конкретизують Рекомендації та Конвенції.
Сьогодні можна констатувати, що в України надано перевагу концепції європейського підходу у розробці нормативних документів з безпеки праці. Наведемо конкретні приклади.
• Європейські стандарти впроваджені в Україні у вигляді, наприклад, ДСТУ EN; ДСТУ ІЕС (впроваджені вимоги Міжнародної електротехнічної комісії); ДСТУ UIC (впроваджені вимоги Міжнародного Союзу залізниць; ДСТУ–П ОНSAS (впроваджені міжнародні стандарти «Системи управління гігієною і охороною праці»).
• Нормативно-правові акти з охорони праці - Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці на виробництві, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 22.02.2008 №35; Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджені наказом МНС України від 25.01.2012 №67 тощо.
• Державні будівельні норми ДБН В.1.2-8-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища»; ДБН В.1.2-9-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації» тощо.
Чим відрізняється європейській підхід від існуючого в Україні (як спадок від СРСР) ?
За часів СРСР концепція розробки нормативних документів з безпеки праці (Правила техніки безпеки та виробничої санітарії, СНиП) базувалась на універсальності (правила містили вимоги з охорони праці, гігієни праці та пожежної безпеки, а також державних стандартів - ГОСТ). У безпосередніх питаннях з безпеки праці державні стандарти не були провідними, достатньо було пройти навчання за нормативно-правовими актами з охорони праці (НПАОП), щоб мати допуск до проведення певних видів робіт. Концепція розробки нормативних документів з безпеки праці була орієнтована на централізовану структуру економіку та впроваджувались галузевими міністерствами.
Європейська концепція нормативних документів з безпеки праці базується на Конвенціях (Рекомендаціях) та стандартах з безпеки праці. У безпосередніх питаннях з безпеки праці державні стандарти є головними та без знання стандартів залучення до проведення певних видів робіт є неможливим. Концепція розробки нормативних документів з безпеки праці орієнтована на структуру міжнародного розподілу праці та впроваджувалась провідними міжнародними товариствами, асоціаціями, інститутами.
Сучасний стан нормативної документації, нажаль, не є однозначним та вимагає змін. Характерні приклади. Існують Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) та ДСТУ EN 12077-…-2001 «Вантажопідіймальні крани. Вимоги безпеки та захисту здоров'я»; ДСТУ EN 12644-…-2001 «Вантажопідіймальні крани. Вимоги безпеки під час перевірки та експлуатації»; ДСТУ EN 13155-2001«Вантажопідіймальні крани. Пристрої вантажозахоплювальні знімні. Вимоги безпеки»; ДСТУ EN 13157-2001 «Вантажопідіймальні крани. Крани з ручним приводом. Вимоги безпеки». Існують Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) існує ДСТУ EN 60204-…:2004 «Безпечність машин. Електрообладнання машин».
Безсумнівно, великою помилкою буде повне анулювання (в угоду європейській концепції) чинних в України нормативних документів, оскільки нормативні документи враховують специфіку виробничого комплексу, досвід та здобутки попередніх поколінь. Перехід на європейську концепцію розробки нормативних документів з безпеки процес тривалий, вимагає значних зусиль та структурних перебудов, які характеризуються впливом людського чиннику. Зміна держаної нормативної бази з безпеки праці є відповідальне рішення та потребує відповідного фахового (технічного) рівня, що в умовах зміни поколінь та руйнування в Україні провідних галузевих науково-технічних інститутів є одним з проблемним питанням.
Існують різні шляхи (форми) досягнення мети, але прогрес можливий лише тоді, якщо взяти все позитивне, що було у базі чинних в Україні нормативних документів, та додати позитивне з європейської нормативної бази. Без структурних перебудов втілення європейських нормативних документів буде не ефективним.
У подальшому, доцільно ввести у Журналі постійну рубрику «Європейський досвід», де проводити порівняльний аналіз нормативних документів чинних в Україні та європейських.

Koroleva

10.12.2013

10:59

Відповідь користувачу Liverpool на повідомлення #5872

Нет, это не сарказм, это грусть. В одной из статей, написанной глубокоуважаемым Николаем Федоренко, было сказано, что нормативные документы европейского образца направлены на описание ОБЩИХ, а не конкретных правил. То есть указанные Вами Вимоги созданы по европейскому образцу и поэтому они очень общие, обобщённые, не имеют конкретных рекомендаций.
К сожалению. в охране труда европейский образец документа - не всегда полезный образец(((

Liverpool

10.12.2013

19:42

Ви про глобальне..., а я про термін ПРОТИПОЖЕЖНА безпека. Was ist das???

Koroleva

11.12.2013

09:39

Глобальное тоже относится к локальному противопожарному)))

Микола Федоренко

11.12.2013

11:21

Це суто термінологічне питання. Алаверди задля розширення кругозору: як правильно використовувати термін: знак безпеки чи знак небезпеки ? (наприклад, див. ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпеки у будівництві")

Модератори:


Зараз на форумі

Активні користувачі (за останні 3 хвилини): немає.

Модераторів: немає.

Останній зареєстрований:

Усього зараз відвідувачів на форумі: , з них прихованих:

Найбільше відвідувань було зафіксовано : відвідувачів

Тільки зареєстровані користувачі можуть відповідати
на повідомлення в цьому розділі.

Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся

ЖУРНАЛИ
 

Профайл Особистий
кабінет