Logo MCFR
ГоловнаФорум

Відповідальний за електрогосподарство

Стелла

01.12.2017

20:04

[Видалено автором]14

Евгений

04.12.2017

16:35

Добрий день!

Запитання - у штаті є тільки головний енергетик та два електріка,. я на нього зробив наказ про відповідальність за енергослужбу... Можу я тепер, ще зробити наказ за відповідального за електрогосподарство на підприємстві... чи ні.. не буде це суперечити законодавству ...

Заздалегіть дякую.

Олеся

07.12.2017

11:10

Відповідь користувачу Евгений на повідомлення #203327

Відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98):
1.3. Організація безпечної експлуатації електроустановок
1.3.1. Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів.
Для цього він повинен:
- призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку (далі - особа, відповідальна за електрогосподарство);
- забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників;
- затвердити Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції і інструкції з охорони праці;
- встановити такий порядок, щоб працівники, на яких покладено обов'язки з обслуговування електроустановок, вели ретельні спостереження за дорученим їм обладнанням і мережами - оглядом, перевіркою дії, випробуванням і вимірюванням;
- забезпечити перевірку знань працівників у встановлені строки згідно з вимогами цих Правил і "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей /Москва, Энергоатомиздат, 1989", затверджених Міненерго СРСР 21.12.84 (далі ПТЕ);
- забезпечити проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ);
- забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.
...
1.3.3. Забороняється покладати на енергослужбу обов'язки, що не входять до її професійної компетенції.

Відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів:
Розділ ІІІ пункт 3.1:
...
особа, відповідальна за електрогосподарство, - електротехнічний працівник, у обов'язки якого входить безпосереднє виконання функцій щодо організації технічної та безпечної експлуатації електроустановок споживача, призначення якого здійснюється розпорядчим документом споживача;
Розділ IV
...
1.4. Для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник споживача своїм розпорядчим документом повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її заміщати у разі відсутності (відпустка, хвороба).
Розпорядчий документ щодо призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, та особи, яка буде її заміщати, видається після успішної перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки та охорони праці і присвоєння цим особам ІV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ або V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ.
...
Виконання обов'язків особи, відповідальної за електрогосподарство, або її заступника, може здійснюватися за сумісництвом.

За наявності у споживача посади головного енергетика обов'язки особи, відповідальної за електрогосподарство, як правило, покладаються на нього.

Допускається виконання обов'язків особи, відповідальної за електрогосподарство, покладати на заступника головного енергетика.

Споживачам, у яких встановлена потужність електроустановок не перевищує 10 кВт, заступника особи, відповідальної за електрогосподарство, можна не призначати.

У споживачів, які відносяться до населення і є власниками електроустановок на напругу понад 1 кВ, особа, відповідальна за електрогосподарство, не призначається. Експлуатація цих електроустановок проводиться відповідно до вимог пункту 1.9 цієї глави.

Олена

12.01.2018

16:14

Доброго дня!
Як бути при таких обставинах:
Відповідальний за електрогосподарство не склав іспит для підтвердження V групи понад 1000В по електробезпеки вдруге.
Скільки разів можна здавати іспит?
Чи потрібно створити наказ про відсторонення від обов'язків відповідального за електрогосподарство?
У штаті немає інженера з вищою електротехнічним освітою,чи буде правомірним призначити відповідальним за електрогосподарство (тимчасово):
1. Головного інженера з IV групою до 1000 В (має вищу не електротехнічну освіту);
2. Електрика з V групою понад 1000В (не має вищу електротехнічну освіту), має стаж роботи 9 років.

Микола Федоренко

15.01.2018

20:11

Працівники суб'єктів електроенергетики (крім атомних електростанцій), а також підприємств та організацій, що виконують ремонтні, монтажні, будівельні, налагоджувальні, науково-дослідні, проектні або інші роботи на об'єктах електроенергетики у разі незадовільних результатів перевірки знань з питань технічної експлуатації працівник електроенергетики протягом одного місяця повинен пройти додаткове самостійне навчання та повторну перевірку знань. До повторної перевірки знань працівник електроенергетики повинен бути відсторонений від виконання своїх функціональних обов'язків, а посвідчення працівника електроенергетики залишається у комісії з перевірки знань. У разі, якщо працівник не пройшов перевірку знань під час повторної перевірки, питання щодо його подальшої роботи вирішується власником або уповноваженим ним органом відповідно до чинного законодавства (п.1.18 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, ГНД 34.12.102-2004).
ПТЕЕС та ПБЕЕС забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань цих Правил.

Олена

16.01.2018

16:47

Відповідь користувачу Микола Федоренко на повідомлення #203866

Дякую Вам за відповідь. Але питання кого призначити відповідальним за електрогосподарство (замістити тимчасово), остається відкритим.

Микола Федоренко

16.01.2018

20:48

Для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник споживача своїм розпорядчим документом повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її заміщати у разі відсутності (відпустка, хвороба). Розпорядчий документ щодо призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, та особи, яка буде її заміщати, видається після успішної перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки та охорони праці і присвоєння цим особам ІV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ або V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ. Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, повинна мати відповідну групу з електробезпеки та освіту за відповідним напрямом (спеціальністю) електротехнічного або електромеханічного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом: для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр - не менше 1 року; для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр - не менше 2 років. Виконання обов'язків особи, відповідальної за електрогосподарство, або її заступника, може здійснюватися за сумісництвом. За наявності у споживача посади головного енергетика обов'язки особи, відповідальної за електрогосподарство, як правило, покладаються на нього. Допускається виконання обов'язків особи, відповідальної за електрогосподарство, покладати на заступника головного енергетика (п.1.4, п.1.5, п.1.7 розділу ІV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів). Тобто особа відповідальна за електрогосподарства повинна відноситися до електротехнічного персоналу.

Дмитро

17.01.2018

11:12

Доброго дня! фізична особа-підприємець придбав у власніть нежитлове приміщення. При укладанні договору з обленерго виникло питання призначення обоби відповідальної за електрогосподарство.
Приміщення має ввідно-розподільчий пристрій напругою 380 В та приєднану потужність 14 кВт. Споживання електроенергії тільки освітлювальними приладами. і відсутність будь-якої господарської діяльності з боку власника. Чіткої відповіді на питання: - чи потрібен відповідальний ?, в жодному нормативному документі я не знайшов. Буду вдячний за роз'яснення.

Микола Федоренко

17.01.2018

19:38

Особу, відповідальну за електрогосподарство, можуть не призначати споживачі, які мають один несекціонований ввідно-розподільний пристрій напругою до 380 В та електрогосподарство, яке складається з електропобутових і освітлювальних приладів, які розміщені в приміщеннях без підвищеної небезпеки і не знаходяться у вибухо- та пожежонебезпечних зонах. Керівник споживача після проведення йому електропередавальною організацією інструктажу з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів у обсязі, що відповідає ІІ групі з електробезпеки, відповідає за виконання функцій щодо організації технічної та безпечної експлуатації таких електроустановок та умов електроспоживання. Інструктаж проводиться під час укладання або переоформлення договору про постачання електричної енергії (п.1.8 розділу ІV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів)

Модератори:


Зараз на форумі

Активні користувачі (за останні 3 хвилини): немає.

Модераторів: немає.

Останній зареєстрований:

Усього зараз відвідувачів на форумі: , з них прихованих:

Найбільше відвідувань було зафіксовано : відвідувачів

Тільки зареєстровані користувачі можуть відповідати
на повідомлення в цьому розділі.

Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся

ЖУРНАЛИ
 

Профайл Особистий
кабінет