Logo MCFR
ГоловнаФорум

про групу з електробезпеки

Микола Федоренко

06.09.2017

07:48

«Для проведення перевірки знань електротехнічних та електротехнологічних працівників щодо вимог цих Правил керівник споживача повинен своїм наказом призначити комісії (центральну комісію споживача та комісії в окремих структурних підрозділах підприємства) з перевірки знань, а також встановити перелік працівників, які проходять перевірку знань в зазначених комісіях. Головою центральної комісії споживача з перевірки знань призначається керівник споживача або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів. До складу центральної комісії споживача з перевірки знань входить особа, відповідальна за електрогосподарство, спеціалісти підрозділу відповідного підприємства з охорони праці, представники юридичних, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена працівниками особа з питань охорони праці» (п.2.13 розділу ІV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 № 258, у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 13.02.2012 № 91, далі - ПТЕЕС). Хоча ПТЕЕС не вказую на те, що «спеціалісти підрозділу відповідного підприємства з охорони праці, представники юридичних, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена працівниками особа з питань охорони праці» повинні мати групу з електробезпеки, але відповідно до п.2.18 розділу ІV ПТЕЕС члени комісії з перевірки знань електротехнічних та електротехнологічних працівників повинні пройти навчання з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів та пожежної безпеки у СНЗ.

Олександр

25.09.2017

15:49

Чи необхідно присвоювати І групу з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу, який користується лише електропобутовими приладами :електрочайниками, кулерами, мікрохвильовими печами, холодильниками тощо?

Олександр

25.09.2017

16:42

Поясніть будь-ласка, про порядок отримання групи з електробезпеки.
Згідно НПАОП 40.1-1.01.97 Правил безпечної експлуатації електроустановок в дод.1 п.1 сказано: "Для отримання групи І достатньо пройти інструктаж з електробезпеки. Видавати посвідчення працівникам з групою І не вимагається". В дод.1 п.3 сказано: "Для отримання чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою, зазаначений в таблиці." В примітці сказано: "Для отримання ІІІ-V груп з електробезпеки вимагається пройти спеціальне навчання стосовно посади, яку займає працівник".
Питання такого характеру.
1. Для отримання ІІ групи, скажімо, водію вантажопідіймальних машин необхідно відпрацювати 2 місяці на своєму робочому місці і він автоматично отримує ІІ групу? Де це фіксується, як оформляється? Чи потрібно видавати посвідчення?
2. Для отримання ІІІ групи водію вантажопідіймальних машин необхідно відпрацювати 12 місяців на своєму робочому місці, після чого він проходить спецнавчання з оформленням протоколу та отримує посвідчення?
3. Останнє питання. Якщо офісний працівник використовує в своїй роботі електричне обладнання ПЕОМ, а також користується електропобутовими приладами. Чи достатньо для нього провести інструктаж з електробезпеки для присвоєння І групи з електробезпеки без інструктажу з електробезпеки при користуванні електропобутовими приладами?

Сергій

02.11.2017

17:14

Доброго дня Микола Дмитрович.
Перше питання. Що відноситься до небезпечних виробничих факторів та машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки; Або як визначити чи є в наявності в державній установі устаткування підвищеної небезпеки.
І друге питання.
Чи повинен мати персонал (посада - інженер) з технічного обслуговування та ремонту компютерної техніки, офісної (копіри, ксерокси, багатофункціональні пристрої, банкомати, рахувально-касова техніка тощо) кваліфікаційну групу з електробезпеки (наприклад ІІ або ІІІ). Якщо так то яку і на яких підставах. Роботи по технічному обслуговуванні обладнання проводиться з відключеною напруго. і в інструкції по експлуатації цього сперціального обладнання відсутні умови - мати ІІ групу з електробезпеки.
І третє. Чи відноситься цей персонал (питання 2) до категорії працівників електротехнологічних. Роботи, що виконуються це роботи в порядку поточної експлуатації обладання.
Дякую завідпловідь.
З повагою Сергій Падалка.

Олександра

03.11.2017

15:55

Відповідь користувачу Олександр на повідомлення #202055

Відповідь Олександру:
Водій вантажопідіймальної машини (машиніст крана) відноситься до електротехнологічного персоналу - йому 3-тя група з електробезпеки не потрібна (виключення, якщо він самостійно підключає електричний кран до електромережі.
Пояснення знайдете в пункті 2.2 та 2.3 розділу ІV (Організація експлуатації електроустановок) «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики 25.07.2006 № 258 (у редакції від 21.02.2017), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за № 1143/13017, а саме: "2.2. Обслуговування електроустановок споживачів, у тому числі виконання ремонтних, монтажних, налагоджувальних робіт і оперативних перемикань в електроустановках, повинні здійснювати спеціально підготовлені електротехнічні працівники, а саме: адміністративно-технічні, оперативні, виробничі та оперативно-виробничі працівники споживача або працівники спеціалізованої організації (за договором).
Обслуговування установок електротехнологічних процесів (електрозварювання, електролізу, електротермії тощо), вантажопідіймальних механізмів, ручних електричних машин, переносних та пересувних струмоприймачів, складного енергонасиченого виробничо-технологічного обладнання, під час роботи якого необхідно постійно проводити технічний нагляд, зміну, коригування ведення технологічних режимів за допомогою штатних засобів регулювання електроапаратури, електроприводів, повинні здійснювати спеціально підготовлені електротехнологічні працівники, які мають навички та знання для безпечного виконання робіт з технічного обслуговування закріпленої за ними установки.
2.3. Електротехнологічні працівники виробничих цехів та дільниць, які здійснюють експлуатацію електротехнологічних установок, повинні мати групу з електробезпеки не нижче ІІ.
Керівники структурних підрозділів, яким безпосередньо підпорядковані електротехнологічні працівники, повинні мати групу з електробезпеки не нижчу, ніж у підлеглих працівників. Вони повинні здійснювати технічне керівництво цими працівниками та контроль за їхньою роботою.
Для отримання ІІ групи з електробезпеки працівник (машиніст крана) на своєму підприємстві проходить навчання (навчання може проводити електротехнічний працівник з групою ІІІ, призначений для проведення навчання наказом (розпорядженням). Перевірку знань машиніст крану проходить щорічно в комісії з перевіорки знань підприємства. Комісію очолює головний енергетик (адміністративнотехнічний працівник).
Видача посвідчення працівнику передбачена Типовим положенням про навчання...: "3.14. Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві, видача посвідчень є обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки" (роботи з підвищеною небезпекою).
В пункті 1.16 та 1.17 ГНД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 09 лютого 2004 року № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2004 року за № 418/9017: " 1.16. Формою перевірки знань є іспит, який проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування або шляхом тестування з наступним усним опитуванням. Перелік питань до білетів затверджується керівником підприємства. Результати
перевірки знань працівників електроенергетики з питань технічної експлуатації оформляються протоколами засідання комісії з
перевірки знань з питань технічної експлуатації (далі - комісія з перевірки знань), а також у посвідченні про перевірку знань з питань охорони праці та технічної експлуатації (далі - посвідчення), форми яких наведені у додатках 2, 3 до цього Положення.

1.17. Забороняється допуск до роботи працівників електроенергетики без посвідчень, а також у разі порушення термінів перевірки знань.
Для оформлення перевірки знань у енергетика є Журнал протоколів перевірки знань ПБЕЕС (зразок заповнення Журналу на зворотній стороні титульної сторінки Журналу)...

Олександра

03.11.2017

16:20

Відповідь користувачу Сергій на повідомлення #202714

ВІДПОВІДЬ СЕРГІЮ:
РЕКОМЕНДУЮ ВИПИСАТИ ЖУРНАЛ, в якому знайдете публікації експертів.
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЕКСПЕРТА. Роз'яснення дає головний державний інспектор Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області Микола ФЕДОРЕНКО в ЖУРНАЛІ Довідник спеціаліста з охорони праці №9,вересень 2017:
Витяг:
«Навчання з електробезпеки для працівників ІТ-відділу
Чи потрібно проходити навчання з електробезпеки працівникам ІТ-відділу, які періодично працюють у серверному приміщенні?
Вимоги до працівників серверної обумовлені специфікою цього приміщення. Вимоги до серверної визначають Правила з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи (затверджені постановою Правління Національного банку України від 04.07.2007 № 243).
Чи є ІТ-шники електротехнічними працівниками
Серверна — це електроприміщення, тобто приміщення або відгороджена (наприклад сітками) частина приміщення, де розташовано електрообладнання, доступне тільки для виробничого персоналу (п. 1.1.5 глави 1 «Загальні правила» Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476).
Доступ до серверної мають тільки уповноважені особи — користувачі. За рівнем повноважень щодо доступу до інформації, характеру та складу робіт, які виконують у серверній, визначають такі категорії користувачів*:
* Підрозд. 6.3.1 НД ТЗІ 2.5-010-03 «Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу», затверджені наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 02.04.2003 № 33.
• користувачі, яким надане право доступу тільки до загальнодоступної інформації WEB-сторінки;
• користувачі, яким надано повноваження супроводжувати комплексну систему захисту інформації та забезпечувати керування автоматизованою системою (адміністратор безпеки, інші співробітники служби захисту інформації, користувачі з функціональними обов’язками WEB-майстрів, адміністраторів сервісів, адміністраторів мережевого обладнання, адміністраторів ресурсів DNS (Domain Name System), PROXY, FTP (File Transfer Protocol) та ін., якщо передбачається їх взаємодія з WEB-сторінкою, тощо);
• технічний обслуговувальний персонал, що забезпечує належні умови функціонування автоматизованої системи, щоденну підтримку життєдіяльності фізичного середовища (електрики, технічний персонал з обслуговування приміщень будівель, ліній зв’язку тощо);
• розробники програмного забезпечення, які здійснюють розробку та впровадження нових функціональних процесів, а також супроводження вже діючого функціонального програмного забезпечення сервера, розробники та проектанти фізичної структури автоматизованої системи;
• постачальники обладнання і технічних засобів та фахівці, що здійснюють його монтаж, поточне гарантійне й післягарантійне обслуговування.
Допуск працівників в електроприміщення відповідно до НПАОП 40.1-1.21-98
Записувати покази електролічильників та інших вимірювальних приладів, встановлених на щитах керування і в розподільних установках, дозволено:
• одноособово працівникам з групою II за наявності місцевих оперативних працівників (із чергуванням двох осіб) і з групою III — без місцевих оперативних працівників;
• працівникам інших організацій з групою III у супроводі місцевого оперативного працівника (п. 6.5.11 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів; НПАОП 40.1-1.21-98)
Фахівці ІТ-відділу, яких відносять до технічного обслуговувального персоналу, тобто працівники, які проводять технічне обслуговування електротехнічних засобів серверної, є електротехнічними працівниками. У приміщенні серверної до робіт, не пов’язаних із обслуговуванням електротехнічних засобів (наприклад для контролю роботи технічного обладнання та налагодження за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення режимів роботи обладнання), можуть залучати електротехнологічний персонал — працівників з ІІ кваліфікаційною групою з електробезпеки.
З’ясуємо, які вимоги до кваліфікації та навчання цієї категорії осіб.
Обов’язки електротехнічних та електротехнологічних працівників
Електротехнічні працівники проводять оперативне обслуговування електроустановок (адміністративно-технічні, оперативні, виробничі та оперативно-виробничі працівники). Мають групу з електробезпеки не нижче IІI (п. 3.1 розд. ІІІ ПТЕЕС; розд. 1.2 НПАОП 40.1-1.21-98).
Електротехнологічні працівники експлуатують виробниче обладнання, пов’язане з електротехнологічними процесами (електрозварювання, електроліз, електротермія тощо), вантажопідіймальними механізмами, ручними електричними машинами, переносними та пересувними струмоприймачами та іншим енергонасиченим виробничо-технологічним обладнанням, під час роботи якого постійно проводять технічний нагляд, зміну, коригування технологічних режимів за допомогою штатних засобів регулювання електроапаратури, електроприводів. Мають групу з електробезпеки не нижче II (п. 3.1 розділу ІІІ; п. 2.2, 2.3 розд. IV ПТЕЕС).
Експлуатація (технічна) — комплекс робіт, пов’язаних із виконанням вимог ПТЕ, а також інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів із питань користування електричною і тепловою енергією, улаштування, будови, технічного обслуговування, ремонту обладнання та оперативного управління електроустановками (п. 3.1 розд. ІІІ ПТЕЕС).
Обслуговування (технічне) — комплекс робіт із підтримання працездатності обладнання в період його використання. До технічного обслуговування електрообладнання належать випробування обладнання, пристроїв, огляд обладнання, підтяжка контактних з’єднань (п. 3.1 розд. ІІІ ПТЕЕС).
Вимоги до кваліфікації та навчання електротехнічних працівників
Робота електротехнічних та електротехнологічних працівників базуються на таких документах:
• Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4; НПАОП 40.1-1.21-98) — поширюються на працівників, які обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно;
• Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258; далі — ПТЕЕС) — поширюються на діючі електроустановки на напругу до 150 кВ включно.
ПТЕЕС та НПАОП 40.1-1.21-98 не вимагають присвоювати групу з електробезпеки користувачам комп’ютерної техніки, розміщеної у приміщеннях без підвищеної небезпеки і не розташованих у вибухо- та пожежонебезпечних зонах (такі умови мають бути у приміщенні, де розташовані технічні засоби для обробляння інформації). У цьому випадку вимоги електробезпеки регламентує Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15; НПАОП 0.00-4.12-05). Цей документ передбачає інструктаж з електробезпеки, а у програмі навчання з питань охорони праці є тема 5 «Електробезпека». Періодичність інструктажу з електробезпеки визначають від встановленої на підприємстві періодичності повторних інструктажів з охорони праці.
Європейські норми для користувачів засобами обробляння інформації (ІТ-засобів)
Загальні вимоги безпеки під час використання технічних ІТ-засобів визначають такі документи європейського напрямку:
• ДСТУ IEC 61140:2005 «Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання»;
• ДСТУ EN 60065:2014 «Аудіо-, відео- та аналогічне електронне обладнання. Вимоги безпеки»;
• ДСТУ EN 60950-1:2015 «Апаратура обробляння інформації. Безпека. Частина 1. Загальні технічні вимоги»;
• ДСТУ EN 62368-1:2015 «Обладнання аудіо-, відео-, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги щодо безпеки»;
• ДСТУ EN 41003:2014 «Обладнання, яке підключають до телекомунікаційних мереж та/ або кабельних розподільчих систем. Додаткові вимоги щодо безпеки».
Європейські норми ДСТУ EN (IEC) не вимагають наявності кваліфікаційних груп з електробезпеки у користувачів електрообладнання загального призначення, а базуються на таких поняттях:
Кваліфікований фахівець (з електротехніки) — особа, що має відповідну освіту та досвід роботи, що дають їй змогу уникати небезпеки і усвідомлювати ризик, який може створити електричне обладнання (інженери та техніки).
Проінструктована особа (з електротехніки) — особа, що прослухала відповідні інструкції або працює під наглядом кваліфікованого фахівця, що дає їй змогу уникнути небезпеки та усвідомлювати ризик, який можуть створити електричні кола (експлуатувальний та обслуговувальний персонал) .
Звичайний користувач — людина, яка не є кваліфікованим фахівцем або проінструктованою особою (п. 3.30 — п. 3.32 ДСТУ IEC 61140:2005).
Резюме
1. Фахівці, що забезпечують технічне обслуговування електротехнічних засобів серверної, тобто повсякденну підтримку життєдіяльності фізичного середовища, є електротехнічним персоналом. Вони повинні мати ІІІ кваліфікаційну групу з електробезпеки та проходити спеціальне навчання.
2. Разом із електротехнічним персоналом до робіт, не пов’язаних із обслуговуванням електротехнічних засобів, у приміщенні серверної можуть залучати електротехнологічний персонал із ІІ кваліфікаційною групою з електробезпеки.
3. Інший персонал (тобто особи, які працюють тільки з програмним забезпеченням) має право доступу до приміщення серверної тільки у супроводі електротехнічного або електротехнологічного персоналу. Присвоювати кваліфікаційну групу з електробезпеки особам, які працюють тільки з програмним забезпеченням, нема потреби, оскільки ці особи є звичайними користувачами комп’ютерної техніки. Їм проводять лише інструктаж з електробезпеки».

Сергій

04.11.2017

09:11

Доброго дня Олександра.
Прочитав вашу відповідь і не погоджують з таким:
1.Слова: Серверна — це електроприміщення, тобто приміщення або відгороджена (наприклад сітками) частина приміщення, де розташовано електрообладнання, доступне тільки для виробничого персоналу. Заперечую. Серверна — це екрановане приміщення і до електрощитової не має жодного відношення. Всі комунікації (системи гарантованого електроживлення, фільтри електоростачання, системи кондиціонування та вентиляції, система автоматичного газового пожежогасіння, запірна арматура - крани та батареї, та інше) поза межами цього приміщення. В серверну входить кабель від системи гарантованого електроживлення і закінчується електричним щитком з 3-5 автоматами і все . Далі від окремого автомата в шкаф на обладнання. Електрику в серверній робити нічого. У них приміщення - це електрощитова, де встановлоно ввідні щити від постачальника , АВР, потужні джерела безперебійного живлення - UPS, дизель-генерактор на випадок відсутності електро від постачальника електричної енергії. Отже в серверній не має жодної відгорожувальної конструкції (наприклад сітка "рябиця") електрообладнання, дизель-генератор тощо. В серверній тільки серверне обладнання. І побудована дісно відповідно до вимог 243 для банківських установ. Усі електрики, спеціалісти з систем кондиціонування та інші в серверну не заходять їм там робити нічого, вони обслуговують системи поза межами серверної. В серверну можуть зайти для перевірки роботи свого обладнання і тільки в присутності інженера-програміста (адміністратора програмного забезпечення), ІТ -фахівця..
Наступне заперечення . Доступ до серверної мають тільки уповноважені особи — користувачі. Ніякі користувачі доступ не мають в серверну. На підприємсті наказом визначено обмежена кількість осіб з числа ІТ-фахівців, якіі мають доступ в серверну. Всі адміністратори програмного забезпечення ііз числа ІТ фахівців працюють віддіалено з обладнанням, що в серверній і рідко заходять . Отже, перераховоно вами майже всі категорії працівників, у тому числі і постачальники обладнання по наказу СБУ №33 не мають , не повинні мати доступ у серверне приміщення установи.
Наступне заперечення. Слова: Записувати покази електролічильників та інших вимірювальних приладів. Жодних показників і вимірювальних приладів, електричного, електротехнічного обладнання що відноситься до електропостачання (у т. ч. гарантованого) в серверній, комутаційній та приміщеннях електронних архівів не повинно бути і не має.. Це вимоги нормативних документів про які ви часткого згадали.
Наступне заперечення. Слова: Фахівці ІТ-відділу, яких відносять до технічного обслуговувального персоналу, тобто працівники, які проводять технічне обслуговування електротехнічних засобів серверної, є електротехнічними працівниками. Фахівці ІТ сфери - це не електрики, не електричний та не електротехнічний персонал, це інженери-програмісти які працюють з персональний компютером, і до обладнання в електрощитової не мають жодного відношення. Це розробники програмного забезпечення, адміністратори прогр забезпеч , аміни ЛОМ, тощо. Це дві різні професії і осіта і звісно спеціалізація різна. Фахівець з освітою Компютерна інженерія або Телекомунікаційні мережі - це не електрик. І навіщо йому мати ІІ групу з електробезпеки??? Якщо він крім мишки та клавіатури в руки нічого не бере. Ось в чому було в мене запитання. Проте відповіді не отримав.
І те що ви написали про Електротехнологічні працівники ... Експлуатація .... Обслуговування .... працівники, які обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно - це не є ІТ-фахівці. Це електрики. А ви все змішали. Не маючи певної освіти, досвіду роботи з електроустановками ви присвоюєте йому (ІТ-фахівцю) ІІ далі ІІІ категорії з електробезпеки. Навіщо??
І на решті Резюме: не зрозуміло і відповіді на свої питання я не отримав.
1. Електрики , обслуговуючий персонал систем кондицонування - ІІІ група з електробезпеки. Можливо.
2. Хто такі Слова: електротехнологічний персонал із ІІ кваліфікаційною групою з електробезпеки, які долучаються до роботи з електротехнічним персоналом . Не зрозуміло, кого автор мав на увазі: електрик, слюсар по ремонту кондиціонерів, або ІТ-фахівець.
3. Доступ в серверну в присутності електика. Хибне твердження. Серверна - для ІТ систем і доступ в серверну надає ІТ-фахівець (ІТ підрозділ).
ОТЖЕ, мною задано три питання і відповіді я не отримав. Надані коментарі про те що я не питав. Нагадаю зпитання:
1. Що відноситься до небезпечних виробничих факторів та машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки; Або як визначити чи є в наявності в державній установі устаткування підвищеної небезпеки.
2. Чи повинен мати персонал (посада - інженер) з технічного обслуговування та ремонту компютерної техніки, офісної (копіри, ксерокси, багатофункціональні пристрої, банкомати, рахувально-касова техніка тощо) кваліфікаційну групу з електробезпеки (наприклад ІІ або ІІІ). Якщо так то яку і на яких підставах. Роботи по технічному обслуговуванні обладнання проводиться з відключеною напруго. і в інструкції по експлуатації цього сперціального обладнання відсутні умови - мати ІІ групу з електробезпеки.
3. Чи відноситься цей персонал (питання 2) до категорії працівників електротехнологічних. Роботи, що виконуються це роботи в порядку поточної експлуатації обладання.
Микола Дмитрович
Прошу надати віповіь на мої питання.
З повагою Падалка Сергій.

Микола Федоренко

04.11.2017

18:55

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91) (далі – ПТЕ) – поширюється на діючі електроустановки на напругу до 150 кВ включно. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) (далі - ПБЕ) - поширюється на працівників, які обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно. Електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії (п. 3.1 розділ ІІІ ПТЕ). До технічного обслуговування належать випробування, огляд електрообладнання електроустановок, підтяжка контактних з’єднань (п.3.1 розділу ІІІ ПТЕ).
Тобто, кваліфікаційні групи з електробезпеки стосуються обслуговування електроустановок та електромереж. Деякі НПАОП поширюють дію ПТЕ і ПБЕ й на машини з електрообладнанням (наприклад, електронавантажувачі, вантажопідіймальні крани з електроприводом, стропальники). Якщо серверна не підпадає під поняття електроустановка, то й вимоги щодо кваліфікаційної групи з електробезпеки не є правомірним, але на улаштування мережі електроживлення серверної поширюється дія ПТЕ і ПБЕ. Підтвердженням цього є такі вимоги: «електробезпека будівель та приміщень, де розміщені робочі місця операторів, повинна відповідати вимогам» (п.1.4 розділу ІІІ Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, НПАОП 0.00-1.28-10).
ДСТУ EN (IEC) не вимагають наявність кваліфікаційних груп з електробезпеки, а передбачають наявність кваліфікованого фахівця (з електротехніки) (інженери та техніки) – людини, що має відповідну освіту та досвід роботи, що дозволяють їй уникати небезпеки і усвідомлювати ризик, який може створити електричне обладнання (п.3.30 ДСТУ IEC 61140:2005), та проінструктованої особи (з електротехніки) (експлуатувальний та обслуговувальний персонал) – людини, що прослухала відповідні інструкції або працює під наглядом кваліфікованого фахівця, що дозволяє їй уникнути небезпеки і усвідомлювати ризик, який може створити електричні кола (п.3.31 ДСТУ IEC 61140:2005).
Кваліфікаційні вимоги до працівника за професією електромонтажник передбачають наявність не менше ніж ІІІ кваліфікаційної групи з електробезпеки. Працівник за професією монтажник електричних та слабострумових мереж групи з електробезпеки може не мати, оскільки його функціональні обов’язки передбачають збирання електричних схем за відсутності напруги. Аналогічні вимоги передбачені під час роботи з ІТ-обладнанням. Єдина проблема у тому, що якщо під час роботи особа, функціональні обов’язки якої передбачають роботу з електрообладнанням за відсутності напруги, не дай бог буде вражений електричним струмом, то доказати те, що цей монтажник не повинен працювати із напругою, не є можливим, тому й під час розслідування цього нещасного випадку виникне питання стосовно наявності кваліфікаційної групи з електробезпеки.
Р.S. Промислова продукція підвищеної небезпеки – продукція виробничо-технічної призначеності, яку характеризує підвищений ризик виникнення аварій, пожеж, загрози життю та заподіяння шкоди (п.4.21 ДСТУ 2293:2014 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять»). Об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру (стаття 1 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-III).

Сергей

06.11.2017

13:07

Шановна, Олександра!
Уважно прочитавши Ваші відповіді, у мене виникли питання.
Про водіїв вантажопідіймальних машин (машиніст крана):
1. «2.3. Електротехнологічні працівники виробничих цехів та дільниць, які здійснюють експлуатацію електротехнологічних установок, повинні мати групу з електробезпеки не нижче ІІ.»
Вантажопідіймальні механізми (машини) це електротехнологічні установки?
2. «Для отримання ІІ групи з електробезпеки працівник (машиніст крана) на своєму підприємстві проходить навчання (навчання може проводити електротехнічний працівник з групою ІІІ, призначений для проведення навчання наказом (розпорядженням).»
Якими правилами надається право електротехнічному працівнику з групою ІІІ проводити це навчання?
Про ІТ працівників:
«Обов’язки електротехнічних та електротехнологічних працівників
Електротехнічні працівники проводять оперативне обслуговування електроустановок (адміністративно-технічні, оперативні, виробничі та оперативно-виробничі працівники). Мають групу з електробезпеки не нижче IІI (п. 3.1 розд. ІІІ ПТЕЕС; розд. 1.2 НПАОП 40.1-1.21-98)»
Де сказано, що електротехнічні працівники повинні мати групу з електробезпеки не нижче ІІІ?
У наведених пунктах, про це не згадується.

Сергій

07.11.2017

15:06

Відповідь користувачу Микола Федоренко на повідомлення #202753

Доброго дня.
Стосовно наданих коментарів автора відповіді та посилання на статтю в електронному журналі ”Довідник спеціаліста з охорони праці” № 9 за вересень 2017 року є не коректним, зокрема: “Серверна - це електроприміщення, тобто приміщення або відгороджена (наприклад сітками) частина приміщення, де розташовано електрообладнання, доступне тільки для виробничого персоналу” (п. 1.1.5 глави 1 «Загальні правила» Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476).
Правилами улаштування електроустановок5 в пункті 1.1.5 глави 1.1 “Загальна частина” наведено таке визначення: Електроприміщення - приміщення або відгороджена, наприклад, сітками, частина приміщення, в якому розташовано електрообладнання, доступне тільки для виробничого (електротехнічного) персоналу. Посилання на серверну в цьому пункті відсутнє. Автором на свій розсуд самостійно було надано не правильне визначення терміну – серверна, оскільки Серверні приміщення – приміщення, у яких розташовані сервери баз даних, сервери прикладних програм, файлові сервери тощо, на яких обробляється та зберігаються електронні банківські документи та бази даних (Правила з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи, Правила 243). Правилами визначено поняття: комутаційні кімнати та приміщення електронних архівів, що також не мають відношення до електроприміщення.
Отже, з поняттям серверні зясували.
Залишається не зясованими для мене двапитання.
Загальні речення та додавання узагальненої інформації із посиланням на документи не є вихід. Їх трактувати також можливо по різному.
Прошу шановних кваліфікованих фахівців Е-журнал «Довідник спеціаліста з охорони праці» відповісти на поставні раніше питання і конкретно.
2. Чи повинен мати персонал (посада - інженер) з технічного обслуговування та ремонту компютерної техніки, офісної (копіри, ксерокси, багатофункціональні пристрої, банкомати, рахувально-касова техніка тощо) кваліфікаційну групу з електробезпеки (наприклад ІІ або ІІІ). Якщо так то яку і на яких підставах. Роботи по технічному обслуговуванні обладнання проводиться з відключеною напруго. і в інструкції по експлуатації цього сперціального обладнання відсутні умови - мати ІІ групу з електробезпеки.
3. Чи відноситься цей персонал (інженер або інженер з питань сервісу ) до категорії працівників електротехнологічних. Роботи, що виконуються це роботи в порядку поточної експлуатації обладання.
З повагою Сергій.

Модератори:


Зараз на форумі

Активні користувачі (за останні 3 хвилини): немає.

Модераторів: немає.

Останній зареєстрований:

Усього зараз відвідувачів на форумі: , з них прихованих:

Найбільше відвідувань було зафіксовано : відвідувачів

Тільки зареєстровані користувачі можуть відповідати
на повідомлення в цьому розділі.

Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся

ЖУРНАЛИ
 

Профайл Особистий
кабінет